Na Regionalnoj deponiji pojavile se prve rode
Na Regionalnoj deponiji pojavile se prve rode

Na Regionalnoj deponiji pojavile se prve rode

Na JKP “Regionalna deponija Pirot” Pirot su se pojavile prve rode. To je pokazatelj da Regionalna deponija u Pirotu maksimalno poštuje zakon i zakonske norme kao i uredbu o odlaganju otpada na deponije. JKP “Regionalna deponija Pirot” Pirot vodi računa…

Услуге ангажовања извршиоца за обављање послова из спецификације послова ( услуге агенције за обављање производних услуга)

Позив за подношење понуда Koнкурсна документација Измена конк.док.бр. 1 Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда Одговор на питање Oдлука о додели уговора Oбавештење о закљученом уговору

Решење о давању сагласности на извештај о раду за период од 01.01. до 30.09.2019.

Решење о давању сагласности на извештај о раду за период од 01.01. до 30.09.2019.