Набавке

Доградња пословног простора са инсталирањем грејања на биомасу – пелет, са монтирањем клима уређаја и изградњом фонтане и електроинсталацијама

 Позив за подношење понуде Koнкурсна документација Измена конкурсне документације Oдговор на питање Oдлука о додели уговора Oбавештење о закљученом уговору Одлука о измени уговора  

Надзор грађевинске струке на извођењу радова, за партије бр. 1 и бр. 4

 Позив за подношење понуда  Kонкурсна документација Одлука о додели уговора 16 Обавештење о закљученом уговору Парт.1 17 Oбавештење о закљученом уговору Парт.4