Јавне набавке 2019

Сервисирање радних машина, путничког и теретног возила

Позив за подношење понуда Кoнкурсна документација Oбавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 3 Oбавештење о закљученом оквирном споразуму – Партија 4 Oбавештење о закљученом оквирном споразуму – Партија 2 Oбавештење о закљученом оквирном споразуму  –  Партија 1

Надзор на извођењу радова на изградњи хале и пратеће инфраструктуре за линију за секундарну сепарацију отпада

Позив за подношење понуда Koнкурсна документација 10 Oдговор на питање бр 1 11 Kонкурсна документација – измена 1 12 Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда – Пријава 13 Koнкурсна документација 14 Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда –…

Надзор на извођењу радова на доградњи пословног простора са инсталирањем грејања

Позив за подношење понуда Koнкурсна документација Kонкурсна документација – измењена Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда – Пријава Oдлука о додели уговора ЈН 1.2.4. 19 Oбавештење о закљученом уговору

Доградња пословног простора са инсталирањем грејања на биомасу – пелет, са монтирањем клима уређаја и изградњом фонтане и електроинсталацијама

 Позив за подношење понуде Koнкурсна документација Измена конкурсне документације Oдговор на питање Oдлука о додели уговора Oбавештење о закљученом уговору