Јавне набавке 2019

Надзор на извођењу радова на изградњи хале и пратеће инфраструктуре за линију за секундарну сепарацију отпада

Позив за подношење понуда Koнкурсна документација 10 Oдговор на питање бр 1 11 Kонкурсна документација – измена 1 12 Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда – Пријава

Надзор на извођењу радова на доградњи пословног простора са инсталирањем грејања

Позив за подношење понуда Koнкурсна документација Kонкурсна документација – измењена Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда – Пријава Oдлука о додели уговора ЈН 1.2.4. 19 Oбавештење о закљученом уговору

Доградња пословног простора са инсталирањем грејања на биомасу – пелет, са монтирањем клима уређаја и изградњом фонтане и електроинсталацијама

 Позив за подношење понуде Koнкурсна документација Измена конкурсне документације Oдговор на питање Oдлука о додели уговора Oбавештење о закљученом уговору