Јавне набавке 2020

Услуге ангажовања извршиоца за обављање послова из спецификације послова ( услуге агенције за обављање производних услуга)

Позив за подношење понуда Koнкурсна документација Измена конк.док.бр. 1 Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда Одговор на питање Oдлука о додели уговора