План јавних набавки

2019. година

 

Измена плана јавних набавки за 2019. годину

Oдлука о изменама и допунама плана јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за ЈКП РДП за 2018. годину

План ЈН за 2018. годину

Oдлука о измени и допуни набавки за 2018. годину

Oдлука о измени и допуни Плана набавки накоје се ЗЈН не примењује за 2018. годину

Измена Плана јавних набавку бр. 2

Одлука о измени и допуни плана јавних набавки бр. 2