Одлуке Надзорног одбора у 2017. години

1.Poslovnik o radu Nadzornog odbora br. SD 29 od 02.02.2017.

2. Odluka o Pravilniku o nabavkama br. 002 od 27.01.2017.

3. Odluka o godišnjem planu nabavki za 2017. godinu br. 005 od 27.01.2017. godine

4. Odluka – Pravo za naknadu članovima Nadzornog odbora br. SD 26 od 02.02.2017.

5. Odluka o imenovanju Vladice Ivanova za zamenika predsednika Nadzornog odbora br. SD 28 od 02.02.2017.

6. Odluka o imenovanju Bojana Pešića za stručkon saradnika nadzornog odbora br. SD 27 od 02.02.2017.

7. Odluka o imenovanju Nebojše Ristića za sekretara nadzornog odbora br. SD 25 od 02.02.2017.

8. Zaključak – odobrenje Privrednom društvu Tigar a.d. za dovoz kom. otpada iz industrije br. SD 30 od 02.02.2017.

9. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem JKP Regionalna deponija Pirot za 2016. god. br. 01-03-17 od 01.03.2017.

10. Odluka o usvajanju Srednjoročnog plana poslovne strategije i razvoja JKP Regionalna deponija Pirot za period od 2017. godine do 2021. godine br. SD 73 od 09.03.2017. god.

11. Odluka o usvajanju Dugoročnog plana poslovne strategije i razvoja JKP Regionalna deponija Pirot za period od 2017. godine do 2026. godine br. SD 74 od 09.03.2017. god. – Copy

12. Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenom popisu JKP Regionalna deponija Pirot sa stanjem na dan 31.12.2016. god. br 101 od 05.04.2017. god. br. SD 119 od 13.04.2017.

13. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova JKP Regionalna deponija Pirot br. SD 1002017 od 05.04.2017. god, br. SD 120 od 13.04.2017. god. 14. Odluka o davanju saglasnosti na oročenje novčanih sredstava JKP Regionalna deponija Pirot u iznosu od 35.000.000,00 dinara, na period od 3 meseca, br. SD 117 od 13.04.2017.

15. Odluka o raspodeli dobiti br. SD 167 od 19.05.2017. god.

16. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem za period 01.01.2017.-31.03.2017. god. br. SD 1562017 od 15.05.2017. godine, br. SD 158 od 19.05.2017. 17. Zaključak o odobravanju isplaćivanja prevoza br. SD 169 od 19.05.2017.

18. Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju plana sprovođenja preporuka internog revizora br. 109 od 30.03.2017. br. SD 118 od 13.04.

19. Zaključak o uputu za usvajanje Aneksa ugovora o organizovanju JKP Regionalna deponija Pirot radi usklađivanja sa zakonom za Belu Palanku br. SD 170 od 19.05.2017.

20. Odluka Nadzornog odbora – odobrenje za isplatu solidarne pomoći zaposlenima u JKP RDR

21. Odluka Nadzornog odbora – visina stimulacije direktora

22. Odluka o davanju saglasnosti na oročenje novčanih sredstava JKP Regionalna deponija Pirot u iznosu od 50.000.000,00 dinara, na period od 3 meseca, br. SD 291 od 28.07.2017.

23. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem za period 01.01.2017.-30.06.2017. god. br. SD 292 28.07.2017. godine

24. Odluka o donošenju izmene i dopune Plana poslovanja JKP RDP za 2017. godinu

25. Odluka Nadzornog odbora o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem za period 01.01.2017.-30.09.2017. godine br. SD 363 od 01.11.2017. godine

26.  Odluka o davanju saglasnosti na oročenje novčanih sredstava JKP Regionalna deponija Pirot u iznosu od 50.000.000,00 dinara, na period od 3 meseca, br. SD 371 od 01.11.2017.

 

Odluka NO – Pravlnik o korišćenju sredstva za reprezentaciju

Odluka NO – Pravilnik o uslovima korišćenja služ. telefona

Odluka NO – Pravilnik o računovodstvu

Odluka NO – Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja

Odluka NO – Pravilnik o načinu vođenja evidencije dolaska

Odluka NO – Pravilnik o načinu upravljanja i korišćenja služ. automobila

Odluka NO – Pravilnik o uslovima korišćenja služ. telefona

 

 

Odluka NO – Pravilnik o nagrađivanju i kažnjavanju

Odluka NO – Pravilnik o sticanju prava na godišnji odmor

Odluka NO – Sporazum

Odluka o raspodeli dobiti za 2015. godinu br. SD 217 od 20.06.2017.

 

 

Odluka NO – Pravilnik o solidarnoj pomoći za zaposlene u JKP Regionalna deponija Pirot

Odluka NO – Pravilnik o sponzorstvu i donacijama u JKP Regionalna deponija Pirot

 

 

Odluka o naknadi za deponovanje otpada na JKP Regionalna deponija Pirot

 

 

Odluka NO – Strategija upravljanja rizicima i kontrola rizika u JKP Regionalna deponija Pirot Odluka NO – Sporazum Odluka NO – Pravilnik o upotrebi pečata i štambilja u JKP Regionalna deponija Pirot

Odluka NO – Pravilnik o postupku provere alkoholisanosti i uticaja drugih sredstava zavisnosti zaposlenih u JKP Regionalna deponija Pirot

Odluka NO – Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem u JKP Regionalna deponija Pirot

Odluka NO – Pravilnik o komuniciranju i odnosima sa javnošću u JKP Regionalna deponija Pirot Odluka NO – Pravilnik o finansijskom upravljanju i kontroli u JKP Regionalna deponija Pirot

 

Odluka NO – Pravilnik o dopuni Pravilnika o računovodstvu za JKP RDP koje primenjuje MSFI za MSP