Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за период 2017.-2021. год., као и Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за период 2017.-2026. год. је дат општинама оснивача ЈКП „Регионална депонија Пирот“ на усвајање, и до овог тренутка су сагласност на горе наведене планове дали град Пирот и општина Димитровград, а чека се сагласност од општина Бабушница и Бела Паланка.

На следећим линковима можете погледати:

Средњерочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ”Регионална депонија Пирот”

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ”Регионална депонија Пирот”.