Pravilnici – 2017.

 

Pravilnik o korišćenju sredstva za reprezentaciju u JKP Regionalna deponija Pirot

Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja

Pravilnik o načinu upravljanja i korišćenja službenih i privatnih automobila u službene svrhe

Pravilnik o načinu vođenja evidencije dolaska zaposlenih na posao i isplate uvećane zarade i naknade zarade

Pravilnik o računovodstvu za JKP RDP koje primenjuje MSFI za MSP

Pravilnik o uslovima korišćenja službenih telefona i službenih mobilnih telefona

 

Pravilnik o nagrađivanju i kažnjavanju zaposlenih u JKP Regionalna deponija Pirot br. SD 211 od 19.06.2017.

Pravilnik o sticanju prava na godišnji odmor, dužini godišnjeg odmora i rasporedu korišćenja godišnjeg odmora br. SD 202 od 16.6.2017.

 

Pravilnik o solidarnoj pomoći za zaposlene u JKP Regionalna deponija Pirot br. SD283 od 25.07.2017.

Pravilnik o sponzorstvu i donacijama br. SD 282 od 25.07.2017.

 

 

Pravilnik o finansijskom upravljanju i kontroli u JKP Regionalna deponija Pirot br. SD 349 od 26.10.2017. godine

Pravilnik o komuniciranju i odnosima s javnošću u JKP Regionalna deponija Pirot br. SD 351 od 26.10.2017. godine

Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem br. SD 354 od 26.10.2017. godine

Pravilnik o postupku provere alkoholisanosti i uticaja drugih sredstava zavisnosti zaposlenih u JKP Regionalna deponija Pirot br. SD 352 od 26.10.2017. godine

Pravilnik o upotrebi pečata i štambilja br. SD 353 od 26.10.2017. godine

Strategija upravljanja rizicima i kontrola rizika u JKP Regionalna deponija Pirot br. SD 350 od 26.10.2017. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o računovodstvu za JKP RDP koje primenjuje MSFI za MSP br. SD 414 od 15.12.2017. godine