Набавке

Доградња пословног простора са инсталирањем грејања на биомасу – пелет, са монтирањем клима уређаја и изградњом фонтане и електроинсталацијама

 Позив за подношење понуде Koнкурсна документација Измена конкурсне документације Oдговор на питање Oдлука о додели уговора Oбавештење о закљученом уговору Одлука о измени уговора  

Отворени поступак “Гориво и мазиво”

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Oбавештење о закљученом уговору – Гориво Oбавештење o закљученом уговору – Мазиво

Надзор грађевинске струке на извођењу радова, за партије бр. 1 и бр. 4

 Позив за подношење понуда  Kонкурсна документација Одлука о додели уговора 16 Обавештење о закљученом уговору Парт.1 17 Oбавештење о закљученом уговору Парт.4

Израда пројеката, партија бр. 5, “Пројекат за доградњу пословног простора”

Kонкурсна документација ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Припремни радови на реализацији изградње другог тела депоније

Позив за подношење понуде Kонкурсна документација Измена конкурсне документације Одговор на постаљено питање Одлука о додели уговора