Планови

Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за период 2017.-2021. год., као и Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за период 2017.-2026. год. је дат општинама оснивача ЈКП „Регионална депонија Пирот“…