Јавне набавке мале вредности

Грађевински материјал за одржавање објеката на депонији и ХТЗ опрема

Позив за подношење понуда Koнкурсна документација Oдлука о додели уговора 13 Oбавештење о закљученом уговору

Услуге агенције за обављање производних услуга

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Испитивање параметара животне средине и испитивање радне средине- поновљени поступак за партију бр. 7 по други пут

8 PozivZaPodnosenjePonude-3 9 konkursna dokumentacija-партија 7-2   Odluka o dodeli ugovora 2.1.2.   Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Испитивање параметара животне средине и испитивање радне средине – поновљени поступак за партију бр. 7

PozivZaPodnosenjePonude-2 Konkursna dokumentacija-партија 7   Odgovor na pitanje Odluka o obustavi postupka Javne nabavke   partija br. 7 ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke-2

Ispitivanje parametara životne sredine i ispitivanje radne sredine

  Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija   1. Odluka o dodeli ugovora partija 1 2. Odluka o obustavi postupka partija 2 3. Odluka o dodeli ugovora partija 3 4. Odluka o dodeli ugovora partija 4 5. Odluka o dodeli…

ЈНМВ – Лако комерцијално возило ”пик ап”

Позив за подношење документације   Конкурсна документација     Одлука о додели уговора   Обавештење о закљученом уговору за набавку лаког комерцијалног возила

Сервисирање радних машина

Позив за подношење документације   Конкурсна документација Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru – servisiranje budložera     Obaveštenje o zaključenom ugovoru za servisiranje kompaktora  

Камени агрегат и шљунак

  Позив за подношење понуда   Конкурсна документација   Измена конкурсне документације   Одлука о додели уговора   Obaveštenje o dodeli ugovora – partija 1 Obaveštenje o dodeli ugovra – partija 2