Јавне набавке 2017

Испитивање параметара животне средине и испитивање радне средине- поновљени поступак за партију бр. 7 по други пут

8 PozivZaPodnosenjePonude-3 9 konkursna dokumentacija-партија 7-2   Odluka o dodeli ugovora 2.1.2.   Obaveštenje o zaključenom ugovoru