Јавне набавке 2019

Мониторинг животне средине – испитивање квалитета отпадних вода

Пoзив за подношење понуда Кoнкурсна документација Oдлука о додели уговора Oбавештење о закљученом уговору

Мониторинг животне средине – испитивање квалитета земљишта

Пoзив за подношење понуда Кoнкурсна документација Одлука о додели уговора Oбавештење о закљученом уговору

Мониторинг животне средине – мерење емисије депонијских гасова

Позив за подношење понуда Кoнкурсна документација Одлука о додели уговора Oбавештење о закљученом уговору

Мониторинг животне средине – испитивање квалитета површинских вода

Пoзив за подношење понуда Кoнкурсна документација  Oдлука о додели уговора Oбавештење о закљученом уговору

Мониторинг животне средине – испитивање квалитета подземних вода

Пoзив за подношење понуда Кoнкурсна документација Одлука о додели уговора Oбавештење о закљученом уговору

Мониторинг животне средине – утврђивање квалитета ваздуха амбијента

Кoнкурсна документација Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора

Пројекат ентеријера и намештаја за опремање дограђеног пословног простора

Позив за подношење понуда Koнкурсна документација Oдлука о додели уговора Oбавештење о закљученом уговору

Грађевински материјал за одржавање објеката на депонији и ХТЗ опрема

Позив за подношење понуда Koнкурсна документација Oдлука о додели уговора 13 Oбавештење о закљученом уговору