Јавне набавке 2020

Израда пројекта: – Пројекат опреме и инсталације за рециркулацију процедних вода из лагуна отпадних вода – Пројекат опреме за мониторинг процедних вода у базену процедних вода са инсталирањем – Пројекат инсталирања линије за аутоматско прање камиона и дезинфекцију доњег строја камиона аутосмећара

Позив за подношење понуда Koнкурсна документација

Техничка контрола пројекта изградње компостане са пратећим платоима и инсталирањем неопходне опреме

Позив за подношење понуда Конкурсна документација – тех. конт. пројекта компостана

Осигурање имовине и радника

Позив за подношење понуда Кoнкурсна документација Одговор на питање 1 Измена конкурсне документације бр 1 Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда – пријава Oдлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Мониторинг животне средине – испитивање квалитета земљишта

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одговор на питање 1 Измена конкурсне документације број 1 Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда-пријава Oдлука о додели уговора Oбавештење о закљученом уговору

Мониторинг животне средине – испитивање квалитета ваздуха амбијента

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације бр 1  Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда-пријава Oдлука о додели уговора Oбавештење о закљученом уговору

Услуге ангажовања извршиоца за обављање послова из спецификације послова ( услуге агенције за обављање производних услуга)

Позив за подношење понуда Koнкурсна документација Измена конк.док.бр. 1 Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда Одговор на питање Oдлука о додели уговора Oбавештење о закљученом уговору

Гориво и мазиво, Партије 1. и 2.

Позив за подношење понуда Koнкурсна документација Одлука о додели уговора Oбавештење о закљученом уговору – Мазиво Oбавештење о закљученом уговору – Гориво