Јавне набавке

Отворени поступак “Гориво и мазиво”

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Oбавештење о закљученом уговору – Гориво Oбавештење o закљученом уговору – Мазиво

Мониторинг животне средине – Партије 1, 2 и 7

Позив за подношење понуда   Конкурсна документација ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava одговор на питање 1  izmena konk. dok. 1   2 ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava 12 izmena konk. dok. 2 11 одговор на питање 2   1 Одлука о додели уговора 2 Одлука о додели уговора…

Ремонт и инвестиционо одржавање система за пречишћавање отпадних вода

Позив за подношење понуда Конкурсна документација   1 Odluka o dodeli ugovora 2 Odluka o dodeli ugovora 3 Odluka o dodeli ugovora   Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3

Позив и Конкурсна документација за јавну набавку:Извођење радова у сивој фази на регионалној депонији-на платоу за секундарне сировине и услуге израде архитектонско-грађевинског пројекта, пројекта водовода и канализације и пројекта електроинсталације 8/2014

Konkursna dokumentacija Poziv za podnosenje ponuda POJASNJENJE BR.1 ZA JN broj. 8-2014