Oдлуке оснивача 2019.

Решење о давању сагласности на извештај о раду за период од 01.01. до 30.09.2019.

Решење о давању сагласности на извештај о раду за период од 01.01. до 30.09.2019.

Решење о давању сагласности на Извештај о раду за период 01.01.-30.06.2019.

Решење о давању сагласности на Извештај о раду за период01.01.-30.06.2019. godine