Дозвола за одлагање отпада

На линку испод можете погледати Решење о издавању дозволе за одлагање неопасног отпада које је издато Регионалној санитарној депонији у Пироту од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине

Dozvola

Rešenje o izmeni i dopuni rešenja o izdavanju dozvole za odlaganje otpada