Na Regionalnoj deponiji pojavile se prve rode

Na JKP “Regionalna deponija Pirot” Pirot su se pojavile prve rode. To je pokazatelj da Regionalna deponija u Pirotu maksimalno poštuje zakon i zakonske norme kao i uredbu o odlaganju otpada na deponije.

JKP “Regionalna deponija Pirot” Pirot vodi računa o životnoj sredini i ekologiji, kao i o čistoći samog kruga deponije, što se iz priloženog može i videti.